Chanda K. Ho, MD

Chanda K. Ho, MD

何 柔 姍 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, Đài Loan, Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Y khoa Tennessee; Bệnh viện Barnes-Do Thái / Đại học Washington ở St. Louis, Nội trú và Thực tập Nội trú Y khoa; UCSF, Học bổng Tiêu hóa và Học bổng Nâng cao / Ghép tạng Gan
Lợi ích cá nhân: Nấu ăn, du lịch