Khu phố Tàu - 1520 Phòng khám Stockton

Chinatown – 1520 Stockton Clinic

三藩市 華埠 1520 Stockton 街 診所

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Phòng khám gia đình, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Chuyên khoa y tế, Châm cứu, Thần kinh cột sống, Sức khỏe hành vi, Dinh dưỡng, Nha khoa, Đo thị lực, Dược phẩm, X-quang / X-quang, Phòng thí nghiệm, Giáo dục sức khỏe, Dịch vụ thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, tiếng Toishan, tiếng Thượng Hải, tiếng Đài Loan, tiếng Miến Điện, tiếng Tagalog, tiếng Tây Ban Nha y tế
Địa điểm: 1520 Stockton Street, San Francisco, CA 94133