Khu phố Tàu - Trung tâm Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng NEMS

Chinatown – NEMS Physical Therapy & Rehabilitation Center

三藩市 華埠 東北 物理 治療 中心

Các dịch vụ có sẵn: Vật lý trị liệu

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại
Địa điểm: 728 Pacific Avenue, Suite 301, San Francisco, CA 94133