Christina He, MD

Christina He, MD

何 昱 婷 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 2574 San Bruno Avenue, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Weill Cornell Medicine (New York, NY); Trung tâm Y tế Đại học Vermont
Hứng thú chuyên môn: Bệnh tiểu đường, quản lý suy giảm sức khỏe, y tế dự phòng
Lợi ích cá nhân: Đọc sách, dành thời gian cho gia đình