Connie Tran, FNP-BC

Connie Tran, FNP-BC

陳穎珊 醫護 師

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông (đàm thoại), Quan Thoại (đàm thoại), tiếng Anh
Địa điểm: 2574 San Bruno Avenue, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Trường Điều dưỡng Đại học Columbia (New York, NY)
Hứng thú chuyên môn: Y tế dự phòng