David Lee, DDS

David Lee, DDS

李榮輝 兒科 牙醫

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Nha khoa Đại học Thái Bình Dương; Trường Nha khoa UCSF, Chứng chỉ Nha khoa Nhi khoa
Hứng thú chuyên môn: Quản lý Hành vi Trẻ em, Giáo dục Chuyên nghiệp
Lợi ích cá nhân: Dành thời gian cho gia đình, nghệ thuật sân khấu