Delenie Wong, NP-C

Delenie Wong, NP-C

黃艷紅 醫護 師

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, Toishan, tiếng Anh
Địa điểm: 1033 Clement Street, San Francisco, CA 94118
Giáo dục: Trường Điều dưỡng Đại học Johns Hopkins
Hứng thú chuyên môn: Y tế dự phòng, quản lý chăm sóc mãn tính
Lợi ích cá nhân: Đi bộ đường dài, yoga, thiền, du lịch