Hong Yee Frances Cheung, PharmD

Hong Yee Frances Cheung, PharmD

張 康 兒 藥學 博士

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
Địa điểm: 2574 San Bruno Avenue, 1st Floor, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Khoa Dược Đại học Creighton (Omaha, NE)
Lợi ích cá nhân: Du lịch, dành thời gian cho gia đình