Hou Leong, OD

Hou Leong, OD

梁 浩 騰 醫學 博士

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Tây Ban Nha Y khoa, Tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Trường đo thị lực UC Berkeley
Hứng thú chuyên môn: Đo thị lực chăm sóc ban đầu, kiểm soát cận thị, mỏi mắt do máy tính và quản lý căng thẳng
Lợi ích cá nhân: Nhiếp ảnh, nhạc cổ điển, duy trì sức khỏe