Jennifer Cai, DDS

Jennifer Cai, DDS

蔡 彩屏 牙科 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Nha khoa UCSF; Trung tâm Y tế UCSF / Lutheran Giáo dục nâng cao về Nha khoa tổng quát
Lợi ích cá nhân: Du lịch, đọc sách, nấu ăn