Jessica Chen, LCSW

Jessica Chen, LCSW

陳 海韻 註冊 臨床 社工

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
Địa điểm: 2574 San Bruno Avenue, 2nd Floor, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Đại học Bang San Francisco, Chương trình Sau đại học về Công tác xã hội; Thực tập: Sở Y tế Công cộng San Francisco, Học khu Thống nhất San Francisco
Hứng thú chuyên môn: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần được thông báo về chấn thương, dựa trên sức mạnh, nhạy cảm về văn hóa và lấy bệnh nhân làm trung tâm
Lợi ích cá nhân: Thể thao, tập gym, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và chó