Judy Hsu, MD

Judy Hsu, MD

許文玉 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, Quảng Đông, Anh
Địa điểm: 3431 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
Giáo dục: Trường Y khoa UCLA; Trung tâm Y tế Thái Bình Dương California, Nội trú và Thực tập Nội trú (San Francisco, CA); Trường Y khoa UC Irvine, Học bổng chăm sóc sức khỏe ban đầu về tâm thần học
Hứng thú chuyên môn: Sức khỏe phụ nữ
Lợi ích cá nhân: Âm nhạc