June Lee, MD

June Lee, MD

李少芳 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Đại học Y khoa Hồng Kông; Trường Đại học Y khoa Stanford, Khoa Nội trú Nhi khoa; Trung tâm Khoa học Y tế của Đại học Bang New York tại Brooklyn, Thực tập Nhi khoa
Hứng thú chuyên môn: Y học chu sinh, di truyền học lâm sàng
Lợi ích cá nhân: Bơi lội, bóng rổ, đi xe đạp, đọc sách, âm nhạc