Justin Quock, MD

Justin Quock, MD

郭顯民 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
Địa điểm: 728 Pacific Avenue, Suite 604, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Khoa học Y tế Finch / Trường Y khoa Chicago (Bắc Chicago, IL); Trường Y khoa UC Davis
Lợi ích cá nhân: Chơi guitar, chạy bộ, chạy bộ, dành thời gian cho gia đình