Justin Quock, MD

Justin Quock, MD

郭顯民 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
Địa điểm: 728 Pacific Ave., Suite 602, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Y khoa Chicago tại Đại học Y khoa và Khoa học Rosalind Franklin, Trường Y khoa UC Davis
Lợi ích cá nhân: Chơi guitar, chạy bộ, chạy bộ, dành thời gian cho gia đình