Kai Jing, MD

Kai Jing, MD

荊 凱 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 2574 San Bruno Avenue, 2nd Floor, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Đại học Khoa học Y khoa Norman Bethune (Đại học Cát Lâm, Trung Quốc); Bệnh viện Tallahassee Memorial, Khu Nội trú Nội khoa (Tallahassee, FL); Trung tâm Y tế Khu vực Muhlenberg, Thực tập Nội khoa (Plainfield, NJ);
Hứng thú chuyên môn: Nội tổng quát, chăm sóc sức khỏe ban đầu
Lợi ích cá nhân: Bơi lội, du lịch