Kimberly Dang, PharmD

Kimberly Dang, PharmD

Kimberly Dang 藥學 博士

Ngôn ngữ: Tiếng việt, tiếng anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Đại học Dược Đại học Purdue
Hứng thú chuyên môn: Sức khỏe phụ nữ, sức khỏe du lịch và chủng ngừa
Lợi ích cá nhân: Du lịch, chạy bộ, dành thời gian cho gia đình