Kurtis Louie, DMD

Kurtis Louie, DMD

雷頌恩 牙科 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Khoa học Sức khỏe Miền Tây (Pomona, CA); Dịch vụ Y tế Châu Á, Giáo dục Nâng cao về Nha khoa Tổng quát (Oakland, CA)
Lợi ích cá nhân: Chạy, bóng chày, du lịch