Lynn Liu, MD

Lynn Liu, MD

劉曉 菱 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, Quảng Đông, Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Trường Đại học Y Nevada; Hệ thống Y tế UC Davis, Nội trú Nội khoa; UCSF California Health Care Foundation (CHCF) Chương trình lãnh đạo
Hứng thú chuyên môn: Chăm sóc các tình trạng mãn tính, Quản lý Sức khỏe Dân số
Lợi ích cá nhân: Ngoài trời, nhiếp ảnh, dành thời gian cho gia đình