Maymie Chan, DC

Maymie Chan, DC

陳亮 媚 醫生

Ngôn ngữ: Quảng Đông, Quan Thoại, Anh, Hạn chế, Tây Ban Nha
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Khoa học Y tế Nam California, Tiến sĩ Chương trình Thần kinh Cột sống và Thực tập
Hứng thú chuyên môn: Subluxation, Neurophysiology, Kinesiology, Clinical Nutrition, Somatic Psychology
Lợi ích cá nhân: Ở bên những người thân yêu, phát triển bản thân, tính bền vững, thực hành vận động, thiền, đọc, viết, nghệ thuật, âm nhạc, Web 3.0