Michelle Tam, MD

Michelle Tam, MD

譚倩文 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Đại học Trung Quốc Hồng Kông; Bệnh viện Đại học New York Downtown, Nội trú và Thực tập Nội trú (New York, NY);
Hứng thú chuyên môn: Tăng huyết áp, chăm sóc bệnh tiểu đường
Lợi ích cá nhân: Đọc sách, đánh cầu lông