Na (Stephanie) Anh ấy, DAOM, L.Ac.

Na (Stephanie) He, DAOM, L.Ac.

何 娜 針灸 師 / 針灸 及 東方 醫學 博士

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Đại học Năm chi nhánh
Lợi ích cá nhân: Nấu ăn, đi bộ đường dài