Patty Wu, PharmD

Patty Wu, PharmD

吳珮芸 藥學 博士

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1400 Noriega Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94122
Giáo dục: Đại học Illinois tại Trường Dược Chicago