Portola - Phòng khám 2574 San Bruno

Portola – 2574 San Bruno Clinic

三藩市 波特羅 區 2574 San Bruno 街 診所

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Phòng khám gia đình, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Chuyên khoa y tế, Sức khỏe hành vi, Dinh dưỡng, Nha khoa, Đo thị lực, Dược phẩm, X quang / X-quang, Phòng thí nghiệm

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Đài Loan, tiếng Tây Ban Nha
Địa điểm: 2574 San Bruno Avenue, San Francisco, CA 94134