Portola - 2629 Trung tâm Dịch vụ Ghi danh San Bruno

Portola – 2629 San Bruno Enrollment Service Center

三藩市 波特羅 區 2629 San Bruno 街 登記 服務 處

Các dịch vụ có sẵn: Dịch vụ Thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại
Địa điểm: 2629 San Bruno Avenue, San Francisco, CA 94134