Richmond - Phòng khám 1033 Clement

Richmond – 1033 Clement Clinic

三藩市 列治文 區 1033 Clement 街 診所

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Nhi khoa, Dược, Phòng thí nghiệm, Dịch vụ Thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, Toishan
Địa điểm: 1033 Clement Street, San Francisco, CA 94118