Robyn Hong, PharmD

Robyn Hong, PharmD

唐 妙 儀 藥學 博士

Ngôn ngữ:
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Dược UCSF; Trung tâm y tế các vấn đề cựu chiến binh, Khu dân cư Dược lâm sàng (Palo Alto, CA)
Hứng thú chuyên môn: Sức khỏe phụ nữ, lão khoa, kinh tế dược
Lợi ích cá nhân: Du lịch, đan lát, dành thời gian cho gia đình