Shiyu Zhang, PsyD

Shiyu Zhang, PsyD

張 詩 雨 臨床 心理學 博士

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Viện Wright, Tiến sĩ Tâm lý học và Chương trình Đào tạo Tâm lý Sức khỏe Tích hợp (Berkeley, CA)
Hứng thú chuyên môn: Tham vấn dựa trên bằng chứng và can thiệp ngắn gọn cho lo âu, trầm cảm, giấc ngủ, điều chỉnh các yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống.
Lợi ích cá nhân: Chạy, tập yoga