Sophia Chi, PharmD

Sophia Chi, PharmD

池 秀芬 藥學 博士

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
Địa điểm: 1033 Clement Street, San Francisco, CA 94118
Giáo dục: Khoa Dược Đại học Creighton (Omaha, NE)
Hứng thú chuyên môn: Nhà thuốc chuyên khoa
Lợi ích cá nhân: Làm vườn, du lịch, đọc sách, Pilates, khí công, bóng chuyền