Taehyun (Philip) Chung, MD

Taehyun (Philip) Chung, MD

Taehyun (Philip) Chung 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Y khoa Pritzker thuộc Đại học Chicago; Bệnh viện Barnes-Do Thái / Đại học Washington ở St. Louis, Ngoại khoa Ngoại tổng quát; Bệnh viện Barnes-Do Thái / Đại học Washington ở St. Louis, Học bổng Phẫu thuật Đại tràng và Trực tràng