Tammy Lee, ANP-BC

Tammy Lee, ANP-BC

李嘉文 醫護 師

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Điều dưỡng UCSF; Thực tập: Dịch vụ Y tế Đông Bắc (NEMS), Trung tâm Y tế San Francisco VA
Hứng thú chuyên môn: Chăm sóc gan