Tenderloin - Phòng khám 650 Polk

Tenderloin – 650 Polk Clinic

三藩市 田德隆 區 650 Polk 街 診所

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Nhi khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại
Địa điểm: 650 Polk Street, San Francisco, CA 94102