Violet Ng, LCSW

Violet Ng, LCSW

吳蕙馨 註冊 臨床 社工

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Teochew (Chiu Chow), tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường phúc lợi xã hội UC Berkeley
Hứng thú chuyên môn: Các vấn đề về nguồn gốc gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình và người phạm tội
Lợi ích cá nhân: Dành thời gian cho gia đình, anh chị em và bạn bè