Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại (đàm thoại), Tiếng Anh
1870 Lundy Avenue,
San Jose, CA 95131
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, Tiếng Tây Ban Nha Y tế, Tiếng Anh
211 Eastmoor Avenue,
Daly City, CA 94015
Ngôn ngữ: tiếng anh
1870 Lundy Ave,
San Jose, CA 95131
Ngôn ngữ: tiếng Quảng Đông, tiếng Anh
1520 Stockton Street, 1st Floor,
San Francisco, CA 94133
Ngôn ngữ: tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Quan Thoại (hạn chế)
NEMS PACE Center - 728 Pacific Avenue, 2nd Floor,
San Francisco, CA 94133
Ngôn ngữ: Toishan, Quan Thoại, Quảng Đông, Anh
2574 San Bruno Avenue,
San Francisco, CA 94134

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Phòng khám gia đình, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Chuyên khoa y tế, Châm cứu, Thần kinh cột sống, Sức khỏe hành vi, Dinh dưỡng, Nha khoa, Đo thị lực, Dược phẩm, X-quang / X-quang, Phòng thí nghiệm, Giáo dục sức khỏe, Dịch vụ thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Việt, Tiếng Toishan, Tiếng Thượng Hải, Tiếng Đài Loan, Tiếng Miến Điện, Tiếng Tagalog, Tiếng Tây Ban Nha y tế
1520 Stockton Street,
San Francisco, CA 94133
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8 giờ sáng - 6 giờ chiều
Đã ngồi
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều
Mặt trời
Đã đóng cửa
Ngôn ngữ: tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
1400 Noriega Street, 1st Floor,
San Francisco, CA 94122

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Phòng khám gia đình, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Chuyên khoa y tế, Sức khỏe hành vi, Dược phẩm, Phòng thí nghiệm, Giáo dục sức khỏe, Dịch vụ thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ:
211 Eastmoor Avenue,
Daly City, CA 94015
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều
Đã ngồi
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều (Thứ Bảy thứ 2 & 4)
Mặt trời
Đã đóng cửa
Ngôn ngữ: Quảng Đông, Quan Thoại, Toishan, Anh
1520 Stockton Street,
San Francisco, CA 94133