Xiao Xi Zhang, ACSW

Xiao Xi Zhang, ACSW

張 小溪 臨床 社工

Ngôn ngữ:
Địa điểm: 211 Eastmoor Avenue, Daly City, CA 94015
Giáo dục: Đại học New York Silver School of Social Work, Thạc sĩ Công tác xã hội; Thực tập: Nhân viên xã hội trường trung học Stuyvesant
Hứng thú chuyên môn: Rối loạn tâm trạng, chấn thương, rối loạn phát triển
Lợi ích cá nhân: Tango, Pilates, nấu ăn