Yat Man (Yvonne) Yung, LCSW

Yat Man (Yvonne) Yung, LCSW

翁逸敏 註冊 臨床 社工

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Trường phúc lợi xã hội UC Berkeley
Hứng thú chuyên môn: Trẻ em và gia đình
Lợi ích cá nhân: Du lịch, đọc sách, dành thời gian cho gia đình