Yeshi (Audrey) Hu, MD

Yeshi (Audrey) Hu, MD

胡 曄 時 醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 2633 San Bruno Avenue, 2nd Floor, San Francisco, CA 94134
Giáo dục: Trung tâm Y tế Đại học Phúc Đán (Thượng Hải, Trung Quốc); Kaiser Permanente Nam California, Nội trú Nhi khoa; Trung tâm y tế bệnh viện Flushing, Thực tập nhi khoa (Flushing, NY)
Hứng thú chuyên môn: Quản lý bệnh hen suyễn, hành vi / kỷ luật trẻ em, dinh dưỡng trẻ em
Lợi ích cá nhân: Đọc sách, chèo thuyền, âm nhạc, hội họa