Yuk King (Carlina) Yeung, LCSW

Yuk King (Carlina) Yeung, LCSW

趙 楊玉瓊 註冊 臨床 社工

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
Giáo dục: Bộ phúc lợi xã hội của UCLA
Hứng thú chuyên môn: Trẻ em và gia đình, sự điều chỉnh, đau buồn và mất mát, trầm cảm, lo lắng, các vấn đề về hôn nhân, mối quan hệ và nuôi dạy con cái
Lợi ích cá nhân: Du lịch, tình nguyện, dành thời gian cho gia đình và bạn bè