Phòng Giáo dục Sức khỏe NEMS đang cung cấp Chương trình Tự Quản lý Bệnh Mãn tính tại Phòng khám 1520 Stockton của chúng tôi ở Khu Phố Tàu của San Francisco. Sẽ có 6 lớp học trong suốt chương trình được thực hiện bằng tiếng Quảng Đông. Các chủ đề bao gồm các công cụ quản lý bản thân, thư giãn và kiểm soát cơn đau, đối phó với chứng trầm cảm và hơn thế nữa!

Các lớp sắp tới:

Ngày: 16/2/2023, Thứ Năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Chủ đề: Tìm hiểu công cụ quản lý bản thân cực mạnh

Ngày: 23/2/2023, Thứ Năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Chủ đề: Hoạt động thể chất & tập thể dục có thể giúp chúng ta như thế nào?

Ngày: 2/3/2023, Thứ Năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Chủ đề: Thư giãn & kiểm soát cơn đau

Ngày: 9/3/2023, Thứ Năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Chủ đề: Tổng quan về dinh dưỡng tốt và ăn uống tốt hơn

Ngày: 16/3/2023, Thứ Năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Chủ đề: Đối phó với trầm cảm

Ngày: 23/3/2023, Thứ Năm
Thời gian: 9h30 – 12h
Chủ đề: Làm việc hiệu quả hơn với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe & một lễ kỷ niệm tốt nghiệp!

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi chương trình (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Bệnh nhân có thể đăng ký bất kỳ lớp học nào được liệt kê ở trên hoặc đặt câu hỏi bằng cách gọi cho Phòng Giáo dục Sức khỏe theo số (415) 391-9686 ext. 5843.

ĐĂNG LẠI