Phòng Giáo dục Sức khỏe NEMS sẽ chủ trì bốn lớp học về ăn uống lành mạnh trong quý này về nhiều chủ đề khác nhau. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về ăn uống lành mạnh, vui lòng tham gia một hoặc tất cả các lớp Ăn uống lành mạnh của NEMS. Tham dự cả bốn lớp để nhận quà miễn phí!

Chủ đề: Chế độ ăn uống lành mạnh là gì?
Ngày: 6/7/2024, thứ bảy
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 1520 Phòng khám Stockton - Phòng Nâng cao Sức khỏe
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Chủ đề: Thiếu chất dinh dưỡng trong chế độ ăn của người châu Á
Ngày: 13/7/2024, thứ bảy
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 1520 Phòng khám Stockton - Phòng Nâng cao Sức khỏe
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Chủ đề: Nhãn thực phẩm
Ngày: 20/7/2024, thứ bảy
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 1520 Phòng khám Stockton - Phòng Nâng cao Sức khỏe
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Chủ đề: Đường và cân nặng của bạn
Ngày: 27/7/2024, Thứ bảy
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 1520 Phòng khám Stockton - Phòng Nâng cao Sức khỏe
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi Lớp học Ăn uống Tốt cho sức khỏe trong quý 3 năm 2024 (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc).

Thành viên NEMS có thể đăng ký bất kỳ lớp nào được liệt kê ở trên hoặc đặt câu hỏi bằng cách gọi cho Phòng Giáo dục Y tế theo số (415) 391-9686 ext. 5843.

ĐĂNG LẠI