Tháng 12 là Tháng Nhận thức về Sức khỏe và Hút thuốc! Bạn có biết không? Khi bạn hút thuốc, không chỉ phổi của bạn bị ảnh hưởng. Hóa chất từ thuốc lá gây hại cho hầu hết mọi bộ phận trên cơ thể bạn. Không bao giờ là quá muộn để ngừng hút thuốc. Phòng Giáo dục Sức khỏe NEMS cung cấp dịch vụ tư vấn cai thuốc lá bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cách tốt nhất để ngừng hút thuốc là có sự hỗ trợ. Vui lòng tham gia Nhóm hỗ trợ bỏ thuốc lá của chúng tôi để tìm hiểu về cách bắt đầu con đường không khói thuốc của bạn!

Các chủ đề bao gồm:

  • Hút thuốc & sức khỏe của bạn
  • Nghiện nicotin
  • Kỹ thuật bỏ thuốc lá
  • Thuốc men

Ngày: 6/12/2022 – 29/12/2022, thứ 3 & thứ 5 hàng tuần
Thời gian: 10h30-11h30
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 1520 Phòng khám Stockton - Phòng Nâng cao Sức khỏe
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 5/12/2022 – 26/12/2022, Thứ Hai hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: SF Portola, 2574 San Bruno Clinic
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 6/12/2022 – 27/12/2022, Thứ Ba hàng tuần
Thời gian: Chỉ theo hẹn
Địa điểm: 211 Eastmoor Ave., Daly City, CA 94015
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 7/12/2022 – 28/12/2022, Thứ 4 hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: 1870 Lundy Ave., San Jose, CA 95131 - Phòng Nâng cao Sức khỏe
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng phổ thông

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi hội thảo (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Mọi thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi theo số máy lẻ (415) 391-9686. 5843 hoặc (408) 573-9686 máy lẻ. 8711.

ĐĂNG LẠI