Tháng 11 là Tháng Tiểu đường của Hoa Kỳ! Bạn có biết không? Bệnh tiểu đường có thể gây mù lòa, tổn thương thần kinh, bệnh thận, v.v. Mọi người có thể giảm hơn một nửa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nếu họ có một chế độ ăn uống cân bằng, hoạt động thể chất thường xuyên và giữ cân nặng hợp lý. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bệnh tiểu đường, vui lòng tham dự Hội thảo Giáo dục Sức khỏe của NEMS.

Các chủ đề bao gồm:

  • Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh tiểu đường
  • Bệnh tiểu đường là gì?
  • Bệnh tiểu đường và thực phẩm
  • Bảo vệ mắt và chân của bạn

Ngày: 11/1/2022 - 29/11/2022, Thứ 3 & Thứ 5 hàng tuần
Thời gian: 10h30-11h30
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 1520 Phòng khám Stockton - Phòng Nâng cao Sức khỏe
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 11/7/2022 - 28/11/2022, Thứ Hai hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: SF Portola, 2574 San Bruno Clinic
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại

Ngày: 11/2/2022 - 30/11/2022, Thứ 4 hàng tuần
Thời gian: 2:00 chiều - 3:00 chiều
Địa điểm: 1870 Lundy Ave., San Jose, CA 95131 - Phòng Nâng cao Sức khỏe
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng phổ thông

Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi hội thảo (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).

Mọi thắc mắc hoặc đăng ký lớp học, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi theo số máy lẻ (415) 391-9686. 5843 hoặc (408) 573-9686 máy lẻ. 8711.

 

ĐĂNG LẠI