Bạn được mời tham dự hội thảo cộng đồng miễn phí dành cho người cao niên về cơ học cơ thể và quản lý cơn đau do Trung tâm Thanh niên Cộng đồng của San FranciscoNEMS PACE! Hội thảo sẽ được tiến hành bằng tiếng Quảng Đông bởi Nhà trị liệu Vật lý và Trị liệu Nghề nghiệp PACE của chúng tôi. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cơ học cơ thể và quản lý cơn đau, vui lòng tham dự hội thảo này!
 
**Chi tiết sự kiện**
Ngày: Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022
Thời gian: 10:00 AM - 11:00 AM
Địa điểm: Sân chơi Willie Woo Woo Wong
 
Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào nơi đây để xem hoặc tải xuống tờ rơi hội thảo (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Trung).
 
Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký tham gia hội thảo, vui lòng gọi cho Derek Tan theo số (415) 988-1862.
ĐĂNG LẠI