Bạn có biết rằng NEMS là một phần của AmazonSmile?
Tìm hiểu cách bạn có thể giúp hỗ trợ NEMS đơn giản bằng cách mua sắm qua trang web AmazonSmile!

AmazonSmile là gì?
AmazonSmile là một cách đơn giản để bạn ủng hộ tổ chức từ thiện yêu thích của mình mỗi khi bạn mua sắm mà bạn không phải trả phí. AmazonSmile có sẵn tại smile.amazon.com trên trình duyệt web của bạn và có thể được kích hoạt trong ứng dụng Amazon Mua sắm dành cho điện thoại iOS và Android. Amazon sẽ tự động tặng một phần trăm các giao dịch mua đủ điều kiện của bạn mỗi khi bạn mua sắm trên AmazonSmile!

Làm cách nào để thiết lập AmazonSmile?
Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn bằng cách này liên kết và làm theo hướng dẫn về cách thiết lập tài khoản AmazonSmile của bạn. Hãy chọn NEMS làm tổ chức từ thiện yêu thích của bạn. Bằng cách mua sắm qua AmazonSmile, Amazon sẽ tặng 0,5% giá của tất cả các giao dịch mua đủ điều kiện của bạn cho NEMS bất cứ khi nào bạn mua sắm trên AmazonSmile!

Tôi có thể tìm NEMS trên AmazonSmile bằng cách nào?
Sau khi thiết lập tài khoản AmazonSmile, bạn có thể tìm thấy NEMS bằng cách tìm kiếm “Dịch vụ y tế Đông Bắc” khi chọn Tổ chức từ thiện / từ thiện:

Hãy chắc chắn đánh dấu liên kết này: http://smile.amazon.com/ch/94-1722562 để tất cả các hoạt động mua sắm đủ điều kiện của bạn sẽ mang lại lợi ích cho NEMS!

ĐĂNG LẠI