Timothy Ng, DMD

Timothy Ng, DMD

吴国豪卖牙

语言: 粤语、英语
地点: 1520 Stockton Street, San Francisco, CA 94133
教育: 伊利诺大学芝加哥分校牙科学院 (University of Illinois, Chicago)
专业兴趣: 预防卫生
个人兴趣: 锻炼、远足、烹饪、旅游、尝试新食物/餐馆