Sabrina Chang, PA-C, MPH

Sabrina Chang, PA-C, MPH

張皓雲助理助理

語言: 國語、英語
地點: 1400 Noriega Street, San Francisco, CA 94122
教育: 加州杜魯大學護理學院 (Touro University California)
專業興趣: 教育、跨專業醫療保健、公共衛生、預防醫學、慢性病管理
個人興趣: 藝術和文化