Khu phố Tàu - Trung tâm Dịch vụ Ghi danh 614 Jackson

Chinatown – 614 Jackson Enrollment Service Center

三藩市 華埠 614 Jackson 街 登記 服務 處

Các dịch vụ có sẵn: Dịch vụ Thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại
Địa điểm: 614 Jackson Street, San Francisco, CA 94133