Bác sĩ khám cho một bé gái
Về NEMS

Chăm sóc sức khỏe từ trái tim

North East Medical Services (NEMS) là một trung tâm y tế cộng đồng phi lợi nhuận phục vụ Khu vực Vịnh San Francisco. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, toàn diện, nhân ái và chất lượng theo cách thức nhạy cảm về ngôn ngữ và văn hóa để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng chúng ta.

Tìm hiểu thêm

Vị trí gần bạn

NEMS có các địa điểm trên khắp Khu vực Vịnh San Francisco

THỬ NGHIỆM

Các thành viên của chúng tôi nói gì về chúng tôi

Nghề nghiệp

Tham gia một đội đầy nhiệt huyết

Xem các cơ hội việc làm NEMS hiện tại

Chương trình dành cho người cao niên

Bác sĩ với bệnh nhân

NEMS PACE

Chương trình NEMS Chăm sóc Toàn diện cho Người cao tuổi (PACE) cung cấp các dịch vụ sức khỏe và dựa vào cộng đồng cho người lớn tuổi có nhu cầu sức khỏe mãn tính.

Tìm hiểu thêm