Jack Huỳnh, MD

Jack Huynh, MD

黃超傑 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Đài Loan, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Y khoa Đại học Quốc gia Đài Loan; Bệnh viện St. Joseph, Nội trú và Thực tập Nội trú (Chicago, IL); Bệnh viện Methodist, Thực tập nhi khoa (Indianapolis, IN)
Hứng thú chuyên môn: Tăng huyết áp, đái tháo đường, lão khoa