Dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Nhi khoa, Nha khoa, Châm cứu, Dược phẩm, Phòng thí nghiệm, Dịch vụ Thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Anh, Quảng Đông, Quan Thoại, Toishan
1033 Clement Street,
San Francisco, CA 94118
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8:00 sáng - 12:00 trưa, 1:00 chiều - 5:00 chiều
Đã ngồi
Đã đóng cửa
Mặt trời
Đã đóng cửa